29 אייר 5772

ירושתנו
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לימות השנה
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן, הרב יוסף שלמה מאיר, והרב משה דוד צ׳צ׳יק
בני ברק
12 ספרים

ניתן להשיג במשרדי מכון מורשת אשכנז בבני ברק, או מהעורך רב הופמן במודיעין עילית, +972-55-677-6163.

רשימה של המאמרים בכל כרכי ירושתנו


השנתון ”ירושתנו“ היוצא לאור מידי שנה ע״י המכון, מהווה אספקלריה מאירה לרבגוניות של ”מורשת אשכנז“, המשתקפת מתוכו בשלל תחומיה. כשהיא מהווה תיעוד לתורת חכמי אשכנז אורחותיהם ומנהגיהם בדורות עברו, וביטוי נפלא לתחייתה ופעילותה של מורשת זו עד לימינו אנו.

10 שבט 5783

ירושתנו ה׳תשפ״ג
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשפ״ג
ספר שנים עשר
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן והרב יוסף שלמה מאיר
בני ברק, תשפ״ג
512 עמודים

הפצה ע״י יפה נוף-פלדהיים. ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות, במשרדי מכון מורשת אשכנז בבני ברק, או מהעורך רב הופמן במודיעין עילית, +972-55-677-6163.

תוכן העניינים | דפי דוגמה