שרשי מנהג אשכנז

4 תשרי 5755

גדולי הדורות על משמר מנהג אשכנז
כרך המבוא לסדרה ’שרשי מנהג אשכנז
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
בני ברק, תשנ״ד
127 עמודים

תוכן העניינים | דפי דוגמה

4 תשרי 5765

שרשי מנהג אשכנז
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
בני ברק
5 כרכים

כרך ה׳ זמין.  כרך ו׳ ומהדורה שנייה של כרכים א׳ ו-ד׳ נמצאים כעת בהכנה, והדפסה מחדש של הסדרה כולה תהיה בעז״ה בקרוב.

כרך א׳ (תשנ״ה), 481 עמודים

כרך ב׳ (תש״ס), 619 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה

כרך ג׳ (תשס״ב), 550 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה

כרך ד׳ (תשס״ד), 595 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה

כרך ה׳ (תשע״ח), 917 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה


אחת מן הפעולות המרכזיות של מכון מורשת אשכנז אשר הוקם במטרה לשמר, להחיות ולהפיץ את מסורת יהדות ומורשתה העשירה, שהתקיימה למעלה מאלף שנים ברציפות, היא סדרת הספרים המונומנטאלית זו, הסוקרת השתלשלות כל מנהג ומנהג, התפתחותו, מקורותיו, הדעות והשיטות סביבו, בצורה מפורטת ובהירה ביותר.

ספרים אלו הפכו לנכס צאן ברזל לכל המתעניינים במנהגי ישראל בכלל ובמנהגי אשכנז בפרט. הסדרה שאמורה בעז"ה להתרחב ולהכיל כמה עשרות כרכים כבר כוללים מגוון רחב של נושאים ביניהם מנהגי תפילה ובית הכנסת, שבת ומועד, מנהגי נישואין, יולדת וברית מילה ומנהגים רבים נוספים.

4 תשרי 5756

שרשי מנהג אשכנז: כרך ראשון
בני ברק, תשנ״ה
481 עמודים

4 תשרי 5761

שרשי מנהג אשכנז: כרך שני
בני ברק, תש״ס
619 עמודים

תוכן הענייניםדפי דוגמה

4 תשרי 5763

שרשי מנהג אשכנז: כרך שלישי
בני ברק, תשס״ב
550 עמודים

תוכן הענייניםדפי דוגמה

4 תשרי 5765

שרשי מנהג אשכנז: כרך רביעי
בני ברק, תשס״ד
595 עמודים

תוכן הענייניםדפי דוגמה

28 אדר 5778

שרשי מנהג אשכנז: כרך חמישי: הנחת תפילין בחול המועד
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
בני ברק, תשע״ח
917 עמודים

הפצה ע״י יפה נוף-פלדהיים.  ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

תוכן הענייניםדפי דוגמה


מחלוקת עתיקת יומין, החריפה, הקיצונית והממושכת ביותר בתולדות ישראל, סובבת את השאלה אם חובה להניח תפילין בימי חול המועד, או לפחות אם מותר להניח בהם תפילין, או שמא אסור חול המועד בהנחת תפילין ויש בו עוון מיתה. על עוצמתה של מחלוקת כבירה זו עמדו כמה חכמים, שמבחר מדבריהם יובא פה:

11 חשון 5771

שרשי מנהג אשכנז (אנגלית)
מנהג אשכנז: מקורות ושרשים
סיכומים של כרכים א׳–ד׳
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
מתורגם ע״י דוד זילברברג
בני ברק, תשע״א
223 עמודים

הפצה ע״י יפה נוף-פלדהיים.  ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

תוכן הענייניםדפי דוגמה


אחת מן הפעולות המרכזיות של מכון מורשת אשכנז אשר הוקם במטרה לשמר, להחיות ולהפיץ את מסורת יהדות ומורשתה העשירה, שהתקיימה למעלה מאלף שנים ברציפות, היא סדרת הספרים המונומנטאלית 'שרשי מנהג אשכנז', הסוקרת השתלשלות כל מנהג ומנהג, התפתחותו, מקורותיו, הדעות והשיטות סביבו, בצורה מפורטת ובהירה ביותר.

ספרים אלו הפכו לנכס צאן ברזל לכל המתעניינים במנהגי ישראל בכלל ובמנהגי אשכנז בפרט. הסדרה שאמורה בעז"ה להתרחב ולהכיל כמה עשרות כרכים מונה כרגע ארבעה כרכים שכבר כוללים מגוון רחב של נושאים ביניהם מנהגי תפילה ובית הכנסת, שבת ומועד, מנהגי נישואין, יולדת וברית מילה ומנהגים רבים נוספים.

גם אלו אשר אין עיתותיהם בידיהם לקרוא כל פרק בשלמותו יכולים למצוא את סיפוקם בסיכום שהובא בסוף כל פרק ובו תמצית דברי הפרק.

על אף הביקוש הרב לתרגום ספר זה לאנגלית, עד כה ספר זה קיים רק בעברית, אך הסיכומים שבסוף כל פרק של ארבעת הכרכים הראשונים תורגמו לאנגלית וקובצו לכרך אחד בו יכולים קוראי האנגלית למצוא את עיקר מבוקשם.