4 תשרי 5755

גדולי הדורות על משמר מנהג אשכנז
כרך המבוא לסדרה ’שרשי מנהג אשכנז
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
בני ברק, תשנ״ד
127 עמודים

תוכן העניינים | דפי דוגמה