22 אלול 5782

מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז
בארץ ישראל ובחוץ לארץ
לשנת תשפ״ג
נמסר לפירסום גם ב-’ירושתנו‘, ספר י״ב (תשפ״ג)

המאמר השלם (כ״ב אלול תשפ״ב) (pdf)

טבלת תיקוני נוסחאות התפילה (אייר תשע״ה)