15 אלול 5781

מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז
בארץ ישראל ובחוץ לארץ
לשנת תשפ״ב
נמסר לפירסום גם ב-’ירושתנו‘, ספר י״א (תשפ״א)

המאמר השלם (ט״ו אלול תשפ״א) (pdf)

טבלת תיקוני נוסחאות התפילה (אייר תשע״ה)