24 אלול 5783

מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז
בארץ ישראל ובחוץ לארץ
לשנת תשפ״ד
נמסר לפירסום גם ב-’ירושתנו‘, ספר י״ג (תשפ״ד)

המאמר השלם (כ״ד אלול תשפ״ג) (pdf)

טבלת תיקוני נוסחאות התפילה (אייר תשע״ה)