ספרים אחרים

6 ניסן 5783

מחזור שפתי רננות
לחג הפסח: חלק א׳
לפי מנהגי אשכנז ופולין
מאת הרב משה יהודה רוזנווסר
ירושלים, תשפ״ג
499 עמודים

ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות. ניתן להשיג גם מהמחבר, דוא״ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., טל׳ +972-2-571-1160 או +1-917-318-8321, או באמצעות נציגים בכמה מהקהילות האשכנזיות:

 • הרב דוד כהן, בני ברק: +972-54-468-4647
 • הרב מיכאל פרידמן, ירושלים: +972-52-761-1890

מידע נוסף יבוא.

30 אב 5781

תפילה
סדר תפילות יום חול כמנהג אשכנז
מהדורה חמישית
מאת הרב הלל הופנר והרב נח הופנר
חיפה, תשע״ט
112 עמודים

ליחידים ולסיטונאים, ניתן להשיג אצל המוציא לאור, דוא״ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., או בנקודות החלוקה הבאות, בתיאום מראש:

 • ירושלים: רמות: +972-52-718-2170
 • ירושלים: ככר השבת \ גאולה: +972-52-712-9018
 • פתח תקווה: +972-52-764-5213
 • חיפה: +972-54-843-7999
 • רכסים: +972-54-840-4179
 • בני ברק: משרדי מכון מורשת אשכנז
 • מושב מתיתיהו: משפחת הלברשטט

סידור 'תפילה' לימות החול לכל השנה, בעימוד יעיל ועיצוב מסודר ואסתטי להפליא.

הכל בהשתדלות לדיוק ברמה גבוהה של ניקוד, נוסח ומנהגים כמנהג אשכנז המובהק, על פי הדרכתו של מורינו הרב בנימין שלמה המבורגר שליט"א.

בסידור זה לא משאירים את המתפלל לבחור בין נוסחאות שונים תוך כדי התפילה, אלא משאירים את הספקות בנוסחאות וסיבותיהם לחיבור נפרד שנמצא כעת בשלבי עריכה, שיכלול בירורי נוסחאות שונים.

מתקבלות תרומות בעבור ה׳תפילת שבת׳ שאנו מתכננים להוציא, שיכלול בעז"ה גם את הפיוטי שבת. נא לציין בעת נתינת התרומה, שהיא מיועדת למטרה זו.

18 אלול 5776

מחזור ליום הכיפורים: מסודר ומבואר: כמנהג אשכנז המובהק
מאת הרב אברהם אומן
ביתר עילית, תשע״ו
395 עמודים

ניתן להשיג מהמחבר, ברח׳ הרבי מנדבורנה 32/4, ביתר עילית, טל׳ +972-52-713-5863, דוא״ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., או בנקודות המכירה הבאות:

 • בני ברק: מכון מורשת אשכנז, רח׳ סורוצקין 3, +972-3-570-0783
 • ירושלים: פרידמן, רח׳ טללים 24/7, רמות א׳, +972-52-761-1890
 • מודיעין עילית: אומן, רח׳ נתיבות המשפט 84, קרית ספר, +972-50-411-1740
 • חיפה: קהילת ”זכרון יעקב“, רח׳ גאולה 3, הדר, +972-54-840-4179
 • בית שמש: הופנר, רח׳ נחל הבשור 5/1, רמה א׳, +972-58-766-2663
 • אלעד: הופנר, רח׳ רמב״ם 17, +972-3-909-0541
 • פתח תקוה: הופנר, רח׳ רוזובסקי 9/4, גני הדר, +972-52-764-5213
 • רכסים: שטרן, דרך הרב משקובסקי 10/16, +972-58-324-4946

תוכן העניינים | דפי דוגמה

הדפסה שנייה, אלול תשע״ז:

תיקונים נוספים


המצב עד היום היה, שלא היה שום פירוש עברי על המחזורים כמנהג אשכנז המובהק, ורבים ממתפללי נוסח אשכנז אינם מבינים את התפילות והפיוטים כראוי.

בשנה האחרונה המחבר עבד על עריכת מחזור חדש ומבואר ליום כיפור, עם נוסח חדש/ישן ומתוקן במאות מקומות, כולל כל המנהגים וההלכות הנצרכות, כדי שאנשים יוכלו להתפלל כנוסח אשכנז בלי שיבושים ויבינו את מה שהם אומרים.

מחיר (בארץ ישראל): ₪40.

20 אלול 5775

השיר והשבח
פיוטים לשבתות השנה, לפורים, ולברית מילה
לפי מנהג קהילות אשכנז
מאת הרב משה יהודה רוזנווסר
ירושלים, תשע״ה
540 עמודים

הפצה בארה״ב ע״י ביגלאייזן.  ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות. ניתן להשיג גם מהמחבר, דוא״ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., טל׳ +972-2-571-1160 או +1-845-356-0734, או באמצעות נציגים בכמה מהקהילות האשכנזיות:

 • הרב דוד כהן, בני ברק: +972-54-468-4647
 • הרב יצחק גולדברג, בני ברק: +972-52-761-8267
 • הרב ישעיהו שנלר, ירושלים: +972-50-414-9045
 • הרב אהרן נעקאמאייר, ביתר: +972-52-863-8531
 • הרב זאב דונר, קרית ספר: +972-52-767-2867
 • קהל עדת ישורון, מונסי, ניו יורק
 • אפרים רוזנשטוק, קהל עדת ישורון, וושינגטון הייטס, ניו יורק: +1-212-740-4348

תוכן הענייניםדפי דוגמה


הספר המיוחל הזה על הפיוטים של שבתות המיוחדות ופורים התקבלו בהתלהבות על ידי גדולי וחשובי הרבנים בארץ ישראל ובחו"ל.

”בעזרת השי"ת, נוכל מעתה לקיים את מנהג אמירת הפיוטים, אשר קהילות אשכנז כה הקפידו עליה, מתוך הבנת עומק דברי הראשונים, ומתוך שמחה של מצוה.“ (מדברי הסכמות הרבנים שליט"א)

7 כסלו 5774

זכרונות ומסורות על ה’חתם סופר‘
ממשפחתו, תלמידיו וההולכים לאורו
בעריכת הרב בנימין שלמה המבורגר
מהדורה משופרת ומתוקנת
בני ברק, תשע״ד
431 עמודים

הפצה ע״י יפה נוף-פלדהיים. ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

תוכן הענייניםדפי דוגמה

7 אדר ב׳ 5771

מקום שנהגו
מנהגים דק״ק בעכהאפען, פראנקוניה, בוואריה, אשכנז
לאור מנהגי קהילות אשכנז ופולין
כולל שלושה חלקים:
א. מנהגי בית הכנסת
ב. תקנות ומנהגי החברה קדישא דגמילות חסדים וקברנים
ג. ספר הזכרות נשמות
נכתבו ע״י כהר״ר אורי שרגא ראזענשטיין זצ״ל, מרביץ תורה בבעכהאפען, ונעתקו מכתב ידו
נערך עם הערות ע״י הרב שלמה
הלוי קאטאנקע

לונדון, תשע״א

הפצה ע״י הדרת ספר. הפצה בבריטניה ע״י לעהמאנס. ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

חלק בעברית, 463 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה

חלק באנגלית, 101 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה


נסקר ב׳המעין׳:

בעכהאפען היא עיירה כפרית בדרום גרמניה, בה התקיימה במשך מאות שנים קהילה קטנה בת כמה עשרות משפחות, ששרידיה הושמדו בשואה. היו בה בית כנסת מפואר עשוי עץ, תלמוד תורה, מקוה ובית קברות, והתנהלו בה חיי קהילה למופת. לא שימש בה רב ולא היו בה תלמידי חכמים, ולהיפך – ידיעת התורה היתה בה מועטה יחסית, אך חברי הקהילה לדורותיהם דבקו בשמירת המצוות ובמנהגי אבותיהם ללא שום שינוי. לעיתים הקפידו גם על שמירת מנהגים שאין להם יסוד – אך במקרים רבים היו קהילה זו וקהילות אחרות כמוה כמין 'שמורת טבע' אחרונה שבה נתקיימו מנהגים קדומים שכבר אבדו בקהילות הגדולות.

25 תשרי 5771

הישיבה הרמה בפיורדא
עיר תורה בדרום גרמניה וגאוניה
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
בני ברק, תש״ע
3 כרכים, 1868 עמודים

הפצה ע״י יפה נוף-פלדהיים. ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

(שים לב: הציורים המופיעים בצבע בדפי דוגמה למטה אינם מופיעים בצבע בספרים המודפסים.)

כרך א׳: רבותינו הראשונים בנירנברג וממשיכיהם בפיורדא: תוכן הענייניםדפי דוגמה

כרך ב׳: תקופת הפריחה: תוכן הענייניםדפי דוגמה

כרך ג׳: הישיבה בצל חורבנה והמאבק ברפורמה: תוכן הענייניםדפי דוגמה


תוארה של ישיבה גדולה ובעלת חשיבות היה בעבר 'הישיבה הרמה'. ישיבת פיורדא לא היתה הגדולה שבישיבות גרמניה, לא הותיקה ולא המפורסמת שבהן, אך היתה גדולה מאוד, מפורסמת מאוד ואף ותיקה מאוד. מספר תלמידיה בשיאה הגיע לכדי 600, מספר שלא הגיעה אליו אף אחת מישיבות מזרח אירופה אפילו בשנות פריחתן לפני השואה. ישיבת פיורדא הגיעה למימדים כאלה בתקופה בה סך יהודי אירופה היה קטן בהרבה ותנאי התחבורה היו קשים ומסורבלים, ובעידן בו הצטמק מאוד מספר היהודים בגרמניה מחמת שרובם נמלטו מגזירות והיגרו הימנה במשך מאות שנים לעבר ארצות מזרח אירופה, ביסדם בהן את התפוצה האשכנזית הרחבה דוברת היידיש.

26 אייר 5769

משיחי השקר ומתנגדיהם
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
מהדורה מורחבת
בני ברק, תשס״ט
703 עמודים

הפצה ע״י יפה נוף-פלדהיים. ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

(שים לב: הציורים המופיעים בצבע בדפי דוגמה למטה אינם מופיעים בצבע בספרים המודפסים.)

תוכן הענייניםדפי דוגמה


מהדורה חדשה ומורחבת זו של הספר 'משיחי השקר ומתנגדיהם' סוקרת עובדות היסטוריות מוצקות על הופעתם של משיחי שקר, אוספת בחופניה את דברי חכמי הדורות נגדם והסכנות האורבות מהם, וממילא מזכירה לבני דורנו שהמשחק השקרי בתוארו של משיח צדקנו הוא משחק באש. רבותינו שבכל הדורות העלו טענות קשות נגד משיחי השקר, ולפנינו החשובות שבהן, כפי שהן עולות לאורך פרקי הספר:

7 טבת 5764

הרב יונה מרצבך
פרקי חיים—דרכו ופעליו
בעריכת הרב בנימין שלמה המבורגר בבני המשפחה
בני ברק, תשס״ד
196 עמודים

אזל.

תוכן הענייניםדפי דוגמה

4 תשרי 5753

נשיא הלויים
פרקי חייו ופעליו של רבנו יצחק דוב הלוי זעליגמאן בער באמבערגער
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
בני ברק, תשנ״ב

אזל.

תוכן הענייניםדפי דוגמה