7 כסלו 5774

זכרונות ומסורות על ה’חתם סופר‘
ממשפחתו, תלמידיו וההולכים לאורו
בעריכת הרב בנימין שלמה המבורגר
מהדורה משופרת ומתוקנת
בני ברק, תשע״ד
431 עמודים

הפצה ע״י יפה נוף-פלדהיים. ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

תוכן הענייניםדפי דוגמה


כתיבת תולדותיהם של חכמי ישראל וחקר דברי ימיהם, לא היתה תופעה שכיחה בדורות הקודמים. לפיכך נעלמו מאתנו קורות חייהם של רוב רבותינו חכמי דור ודור, ואך ידיעות מקוטעות הגיעונו על מאורעותיהם. בדורותינו נתעורר צימאון רב יותר לידיעת קורות חיי גדולי האומה, ובעקבותיו הופיעו ביוגראפיות על רבים מגדולי ישראל.

מסתבר שלא היה כרבינו משה סופר בעל 'חתם סופר' מי שזכה שיכתבו עליו זכרונות ומסורות מרובות כל כך. כמות המידע הקיימת על החת"ס, היא גדולה בהרבה מן הקיים על גאוני ישראל אחרים בדורו ובדורות הסמוכים לו, וזאת לא רק בגלל מספרם הגדול של ספריו המלאים תיאורים אישיים מגוונים, אלא גם בזכות התיאורים הרבים ששורטטו בידי מקורביו וההולכים לאורו, עליהם השאירה אישיותו רושם אדיר.

למרות ריבוי הביוגראפיות עליו, הבא בימינו להכיר את תולדות החת"ס ראשית דרכו היא אל ספר 'חוט המשולש', שחיבר נכדו רבי שלמה סופר-שרייבר אב"ד ברגסאס. 'חוט המשולש' הוא ספר עשיר ורב תוכן שחובר בידי גדול בתורה וביראה, סופר מוכשר ודרשן מעולה.

היות ובספרו 'חוט המשולש' שאב הרבה מהביוגראפיות שכתבו קודמיו, הרי שחשיבותם בתור מקור ראשוני עולה על שלו. חלק מהחומר שלפנינו היה למראה עיני רבי שלמה סופר בכתבו את 'חוט המשולש'. מתוך הכרך שלפנינו נוכל ללמוד פרטים רבים על החת"ס שאינם מופיעים ב'חוט המשולש', ולבדוק נוסחים קודמים ועדויות מכלי ראשון על מאורעות החת"ס, שהיו ידועים לנו בעבר בגירסתו של 'חוט המשולש' בלבד.

כל אלה קובצו לאכסניה אחת, מתוכם תיאורי החת"ס שלא היה קיומם ידוע כלל לציבור הרחב, וחלק לא היה מוכר אפילו לגדולי המתעסקים בתורת החת"ס וחוקרי תולדותיו. לכל אחת מהיצירות הוקדמו דברי מבוא וצורפו הערות שוליים.

ספר זה במהדורתו הראשונה התקבל בשמחה בקרב מעריצי החת"ס, ולא מש משולחנם של גדולי נכדיו.