ספרים קשורים

24 אלול 5783

לוח שנה לשנת תשפ״ד לבני אשכנז
מאת הרב אברהם אומן
ביתר עילית, תשפ״ג
124 עמודים

(שים לב: הלוח לא יצא לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

זמינים אצל המחבר, שניתן ליצור קשר ב-This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או ב-+972-52-713-5863, או מנציגי קהילות אשכנז בארץ ישראל.  מחיר ₪20.  המעוניין להזמין את הלוח בדואר ניתן לשלם ₪30 לקהל עדת ישורון ביתר ולציין שזה עבור לוח שנה לבני אשכנז. וכן לציין את הכתובת למשלוח הלוח.

הלוח השלם (PDF)


לקראת שנת תשפ"ד הבעל"ט יצא לאור לוח מהודר ומפואר המותאם למנהג אשכנז.

הלוח כולל מעלות רבות וחשובות ולהלן נפרט כמה מהן:

 • כל תיאורי היום מופיעים לפי מנהג אשכנז (למשל "שבת הפסקה", או "שווארץ שבת")
 • הלוח כולל זמני היום מפורטים ומדוייקים לפי אופק ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, חיפה, רכסים וביתר. (הערים שבהן ישנן קהילות אשכנז). הזמנים מותאמים למנהג ולמקובל בכל עיר ועיר.
 • מנהגי כל יום ויום משולבים בתוך הלוח, וגם מובאים באריכות בחלק העליון של הלוח.
 • תאריכי פטירתם של מאות מגדולי וצדיקי אשכנז לאורך הדורות.
 • תולדות גדולי ישראל, מאמרים וטעמים למנהגים, ועוד.
 • מידע על קהילות אשכנז בארץ ובחו"ל.

12 תשרי 5783

תפלה: נוסח אשכנז המובהק
מאת הרב אברהם שלמה סולומון
בני ברק, תשפ״ג
460 עמודים

(לתשומת לב: הספר הזה לא הוציא לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

ניתן להשיג את הספר אצל המחבר, ליצירת קשר: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או ב-+972-52-762-7860.

תוכן הענייניםתיקונים (שבט תשפ״ג)


הכולל בכרך אחד, בכריכה קשה, התפילות לימי חול, שבת, וימים טובים (לא כולל פיוטים), וגם סליחות לתעניות.

6 אב 5779

קינות: כמנהג אשכנז
מאת הרב שמעון שוסטר
קרית ספר, תשע״ט
263 עמודים

(שים לב: הספר הזה לא יצא לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

המאמר השלם (אב תשע״ט) (pdf)


Released in time for the 9th of Av (5779) is this new edition of Kinos with a brief, interlinear commentary, as well as a substantial commentary in the form of footnotes.

16 חשון 5779

קינות לתשעה באב: כמנהג אשכנז המובהק
מאת הרב אברהם אומן
ביתר עילית, תשע״ט
81 עמודים

(שים לב: הספר הזה לא יצא לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

המאמר השלם (חשון תשע״ט) (מהדורה רביעית) (pdf)


This edition of Kinos includes a brief, inline commentary explaining difficult phrases.

16 אדר א׳ 5776

מחזור שבחי ישורון
זכרון אליעזר גדליה
כמנהג אשכנז המערבי ובפרט ק״ק קהל עדת ישורון, נוא יארק
מאת הרב דוד רוט
וואשינגטאן הייטס, נוא יארק, תשע״ו
797 עמודים

(שים לב: הספר הזה לא יצא לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

ניתן להשיג מהמחבר, דוא״ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  למידע נוסף אודות האופן בו ניתן לרכוש, לחץ כאן.  ניתן להשיג את המחזור כעת במחיר מיוחד של $18 ישיר מהמפיצים המוזכרים שם.

תוכן הענייניםדפי דוגמה


Newly released in time for Shabbos Parshas Shekolim, this machzor contains all the piyutim for the special Shabboses throughout the year.  Features of this machzor include:

 • Separately for each special Shabbos, the piyutim are included in their context, interspersed with the full text of the regular Shabbos tefiloh, eliminating the need to flip pages back and forth or use two siddurim.
 • Includes Krovos for Purim, Bircas haMazon for Seudas Bris Milah, and a comprehensize appendix.
 • Each piyut is elucidated by insights and explanations written in English.
 • Newly typeset in a large, clear font.
 • Compatible with a broad spectrum of variations of Western Ashkenaz tradition, with a special focus on K’hal Adath Yeshurun of Washington Heights.

For more information visit the Machzor Shivchei Yeshurun web site.

The machzor has been featured in Cross-Currents and matzav.com.

12 טבת 5776

ספר קרובות לשלשת הרגלים: לפי מנהג אשכנז המערבי: לשימוש בני ארץ ישראל
מאת הרב אברהם שלמה סולומון
בני ברק, תשע״ו
210 עמודים

(לתשומת לב: הספר הזה לא הוציא לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

ניתן להשיג את הספר אצל המחבר, ליצירת קשר: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או ב-+972-52-762-7860.

תוכן הענייניםדפי דוגמהעמוד 154 מתוקן (אדר תשע״ז)


הכולל בכרך אחד, בכריכה קשה, כל הפיוטים – מערבות, יוצרות, קרובות, ועוד – הנאמרים בארץ ישראל לשלשת הרגלים על ידי הקהילות המתפללים לפי מסורת אשכנז.

28 חשון 5776


סידור תפילת ישורון
נוסח אשכנז
סדר התפילות לכל השנה לק״ק אשכנזים בארץ ישראל ובחוץ לארץ
מהדורה חדשה ומתוקנת עם תוספות (מהדורה שניה)
688 עמודים

סדר זמירות ישורון
מנהג אשכנז

80 עמודים

מאת הרב שלמה אליעזר הופמייסטער
הוצאת ישורון, וויען, תשע״ו

(שים לב: הספרים האלה לא יצאו לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

ניתן להשיג בישראל אצל הרב אברומי אייזנברג, +972-54-846-7415, ובחו"ל אצל המחבר, דוא״ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

תפילת ישורון: תוכן העניינים | דפי דוגמה

זמירות ישורון: תוכן הענייניםדפי דוגמה

בסוף הסידור מופיע המאמר:
’הגהת נוסח התפילה לפי סידורים קדומים

מענה על שאלות - מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
מתוך ’ירושתנו‘, ספר ו׳ (תשע״ב)
34 עמודים
המאמר השלם (pdf)


המהדורה השניה המיוחלת הזאת של ה’סידור‘ היא סוף סוף זמינה, מוגה לפי מנהג אשכנז המובהק.  הנוסח מתוקן ע״פ מסורת אבותינו ורבותינו ונוסח סדורי אשכנז המקוריים, ללא שיבושי הצנזורה, וללא שינויי המשכילים והמדקדקים המאוחרים.

12 תשרי 5776

מחזור לחג הסוכות ולשמיני עצרת: כמנהג ק״ק אשכנזים: לבני ארץ ישראל בלבד
מאת הרב אברהם אומן
ביתר עילית, תשע״ו
170 עמודים

אזל; ההדפסה הראשונה אזלה בימים ספורים!  (עותקים מודפסים, בכריכה רכה, היו זמינים אצל המחבר, ניתן ליצור קשר ב-This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או ב-+972-52-713-5863.)

תוכן הענייניםדפי דוגמה


Released just in time for Sukkos (5776) is this new machzor specially designed for residents of Eretz Yisroel.

המחזור כולל כל התפילות הפיוטים והקריאות לכל ימות החג, מסודרים על מקומם ומותאמים לסדר התפילה ללא ימים טובים של גלויות.  פיוטי שמחת תורה ושמיני עצרת משולבים לפי סדר התפילה בא"י בלי צורך לדפדף בין תפילת יו"ט ראשון ליו"ט שני.

24 אלול 5774

סליחות: כמנהג אשכנז
מאת הרב שמעון שוסטר
קרית ספר, תשע״ו
525 עמודים

(שים לב: הספר הזה לא יצא לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

עותקים מודפסים, בכריכה רכה, זמינים אצל המחבר, ניתן ליצור קשר ב-+972-8-979-0506.

המאמר השלם (חשון תשע״ו) (מהדורה שלישית) (pdf)


Released just in time for the Selichos period (Elul 5774) is this new edition of Selichos for the days preceding Rosh haShanah and the Ten Days of Repentance.  A convenient feature of this edition is that the portions that are common to multiple days during the Selichos are repeated in their place throughout the text.  The Selichos includes a brief, interlinear commentary, as well as a substantial commentary in the form of footnotes.

4 תשרי 5766

כתבי רבנו יצחק דוב הלוי מווירצבורג
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
הוצאת ר׳ צבי באמבערגער, בני ברק-לונג ביץ׳
2 כרכים: כרך א׳, תשנ״ב; כרך ב׳, תשס״ה

אזל.

4 תשרי 5753

מנהגים דק"ק וורמיישא
לרבי יוזפא שמש, ז״ל
כולל השלמות והגהות מרבינו יאיר חיים בכרך, זצ״ל
עם מקורות וביאורים על ידי הרב בנימין שלמה המבורגר
מפעל תורת חכמי אשכנז, מכון ירושלים
2 כרכים, 680 עמודים: כרך א׳, תשמ״ח; כרך ב׳, תשנ״ב