16 חשון 5779

קינות לתשעה באב: כמנהג אשכנז המובהק
מאת הרב אברהם אומן
ביתר עילית, תשע״ט
81 עמודים

(שים לב: הספר הזה לא יצא לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

המאמר השלם (חשון תשע״ט) (מהדורה רביעית) (pdf)


This edition of Kinos includes a brief, inline commentary explaining difficult phrases.