28 חשון 5776


סידור תפילת ישורון
נוסח אשכנז
סדר התפילות לכל השנה לק״ק אשכנזים בארץ ישראל ובחוץ לארץ
מהדורה חדשה ומתוקנת עם תוספות (מהדורה שניה)
688 עמודים

סדר זמירות ישורון
מנהג אשכנז

80 עמודים

מאת הרב שלמה אליעזר הופמייסטער
הוצאת ישורון, וויען, תשע״ו

(שים לב: הספרים האלה לא יצאו לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

ניתן להשיג בישראל אצל הרב אברומי אייזנברג, +972-54-846-7415, ובחו"ל אצל המחבר, דוא״ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

תפילת ישורון: תוכן העניינים | דפי דוגמה

זמירות ישורון: תוכן הענייניםדפי דוגמה

בסוף הסידור מופיע המאמר:
’הגהת נוסח התפילה לפי סידורים קדומים

מענה על שאלות - מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
מתוך ’ירושתנו‘, ספר ו׳ (תשע״ב)
34 עמודים
המאמר השלם (pdf)


המהדורה השניה המיוחלת הזאת של ה’סידור‘ היא סוף סוף זמינה, מוגה לפי מנהג אשכנז המובהק.  הנוסח מתוקן ע״פ מסורת אבותינו ורבותינו ונוסח סדורי אשכנז המקוריים, ללא שיבושי הצנזורה, וללא שינויי המשכילים והמדקדקים המאוחרים.

ה’סידור‘ וה’זמירות‘ ביחד כוללים את התפילות לכל השנה, פרט לרוב הפיוטים והסליחות שיופיעו בעז״ה בכרך נפרד. יש לציין שהסידור לא כולל את כל מה שיש בזמירות; שני הספרים נועדו להשלים האחד את השני, ועל כן מומלץ לרכוש את שניהם יחד כסט. בתוכן העניינים של הסידור מצוין אילו תפילות נכללות רק בזמירות.

מחירים (לא כוללים אריזה ומשלוח, שיש עליהם תשלום נוסף):

  • סט שני הספרים: ₪135 \ $36 \ €36
  • תפילת ישורון: ₪90 \ $24 \ €24
  • זמירות ישורון: ₪45 \ $12 \ €12