4 תשרי 5753

מנהגים דק"ק וורמיישא
לרבי יוזפא שמש, ז״ל
כולל השלמות והגהות מרבינו יאיר חיים בכרך, זצ״ל
עם מקורות וביאורים על ידי הרב בנימין שלמה המבורגר
מפעל תורת חכמי אשכנז, מכון ירושלים
2 כרכים, 680 עמודים: כרך א׳, תשמ״ח; כרך ב׳, תשנ״ב