26 אייר 5769

משיחי השקר ומתנגדיהם
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
מהדורה מורחבת
בני ברק, תשס״ט
703 עמודים

הפצה ע״י יפה נוף-פלדהיים. ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

(שים לב: הציורים המופיעים בצבע בדפי דוגמה למטה אינם מופיעים בצבע בספרים המודפסים.)

תוכן הענייניםדפי דוגמה


מהדורה חדשה ומורחבת זו של הספר 'משיחי השקר ומתנגדיהם' סוקרת עובדות היסטוריות מוצקות על הופעתם של משיחי שקר, אוספת בחופניה את דברי חכמי הדורות נגדם והסכנות האורבות מהם, וממילא מזכירה לבני דורנו שהמשחק השקרי בתוארו של משיח צדקנו הוא משחק באש. רבותינו שבכל הדורות העלו טענות קשות נגד משיחי השקר, ולפנינו החשובות שבהן, כפי שהן עולות לאורך פרקי הספר:

 • משיח הוא גדול הנביאים, והמתחזה למשיח הוא איפוא נביא שקר החייב מיתה.
 • החלפת האמונה במשיח אמת וצדק שישלח על ידי הקב"ה, בהחלטה אנושית שרירותית על פלוני שהוא הגואל, היא עקירת האמונה בגאולת ישראל האמתית, מעין עבודה זרה של עגל הזהב.
 • משיחי השקר הנחילו אכזבות מרות למאמיניהם וגרמו לרבים להתדרדרות רוחנית ולשמד.
 • משיחי השקר עוררו את לעג הגוים על אמונת ישראל ולפעמים גם לפוגרומים מצד מישטרים שחששו להתקוממות יהודית.
 • תופעת לוואי שכיחה במשיחי השקר, היא סטיה קלה או חמורה מההלכה המסורה.
 • משיחיות השקר מפלגת את אחדות האומה.
 • משיחי השקר הם נסיון לעם ישראל טרם הגאולה, ובאמצעותו מצרף הקב"ה את הנאמנים לו באמת וראויים לגאולה.
 • אין להאמין במישהו שהוא המשיח עד שיעבור את הבדיקות החמורות ביותר ויסולקו כל הפקפוקים האפשריים.
 • במשיח האמתי לא תהיה כל אפשרות של טעות בזיהוי ולא יתכן פקפוק, כל באי עולם פה אחד יכירו בו בעל כרחם.
 • משיח עצמו אינו יודע משליחותו, ואף אינו משיח כלל, עד שיקבל ממרומים את שליחות הגאולה.
 • אין ללכת שולל אחרי אותות ומופתים, ואין בהם הוכחה על עצמותו של משיח.
 • אסור לדחוק את הקץ.
 • אסור לחשב את הקץ וגם אין אפשרות לדעתו.
 • השקר עצמו, אף אילולי היה גורם נזק, חייבים להוקיע אותו מצד "מדבר שקר תרחק".