4 תשרי 5756

שרשי מנהג אשכנז: כרך ראשון
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
בני ברק, תשנ״ה
481 עמודים

אזל.