4 תשרי 5765

שרשי מנהג אשכנז
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
בני ברק
5 כרכים

כרך ה׳ זמין.  כרך ו׳ ומהדורה שנייה של כרכים א׳ ו-ד׳ נמצאים כעת בהכנה, והדפסה מחדש של הסדרה כולה תהיה בעז״ה בקרוב.

כרך א׳ (תשנ״ה), 481 עמודים

כרך ב׳ (תש״ס), 619 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה

כרך ג׳ (תשס״ב), 550 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה

כרך ד׳ (תשס״ד), 595 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה

כרך ה׳ (תשע״ח), 917 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה


אחת מן הפעולות המרכזיות של מכון מורשת אשכנז אשר הוקם במטרה לשמר, להחיות ולהפיץ את מסורת יהדות ומורשתה העשירה, שהתקיימה למעלה מאלף שנים ברציפות, היא סדרת הספרים המונומנטאלית זו, הסוקרת השתלשלות כל מנהג ומנהג, התפתחותו, מקורותיו, הדעות והשיטות סביבו, בצורה מפורטת ובהירה ביותר.

ספרים אלו הפכו לנכס צאן ברזל לכל המתעניינים במנהגי ישראל בכלל ובמנהגי אשכנז בפרט. הסדרה שאמורה בעז"ה להתרחב ולהכיל כמה עשרות כרכים כבר כוללים מגוון רחב של נושאים ביניהם מנהגי תפילה ובית הכנסת, שבת ומועד, מנהגי נישואין, יולדת וברית מילה ומנהגים רבים נוספים.