28 ניסן 5776

ירושתנו ה׳תשע״ו
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשע״ו
ספר תשיעי
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן והרב יוסף שלמה מאיר
בני ברק, תשע״ו
493 עמודים

תוכן העניינים | דפי דוגמה