1 אלול 5768

ירושתנו ה׳תשס״ח
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשס״ח
ספר שני
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן, והרב יוסף שלמה מאיר
בני ברק, תשס״ח

חלק בעברית, 462 עמודים

חלק באנגלית, 31 עמודים