10 שבט 5783

ירושתנו ה׳תשפ״ג
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשפ״ג
ספר שנים עשר
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן והרב יוסף שלמה מאיר
בני ברק, תשפ״ג
512 עמודים

הפצה ע״י יפה נוף-פלדהיים. ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות, במשרדי מכון מורשת אשכנז בבני ברק, או מהעורך רב הופמן במודיעין עילית, +972-55-677-6163.

תוכן העניינים | דפי דוגמה