22 ניסן 5771

ירושתנו ה׳תשע״א
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשע״א
ספר חמישי
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן, והרב יוסף שלמה מאיר
בני ברק, תשע״א

חלק בעברית, 448 עמודים

חלק באנגלית, 47 עמודים