29 אייר 5772

ירושתנו ה׳תשע״ב
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשע״ב
ספר שישי
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן, הרב יוסף שלמה מאיר, והרב משה דוד צ׳צ׳יק
בני ברק, תשע״ב

(שים לב: הציורים המופיעים בצבע בדפי דוגמה למטה אינם מופיעים בצבע בספרים המודפסים.)

תוכן העניינים

חלק בעברית, 435 עמודים: דפי דוגמה

חלק באנגלית, 77 עמודים: דפי דוגמה


ירושתינו ספר ששי מכיל גם הוא כתבים של רבותינו שבאשכנז שעד כה לא שזפתם עין הדפוס, ביניהם חידושי התוספות שאנץ למסכת קידושין וחידושי רבה הגדול של פראנקפורט, רבי יעקב פופרש בעל 'שב יעקב' על ספר בראשית.  בנוסף לזה מתפרסמים מאמרים מענינים וחשובים בנושאים יחודיים.