19 אלול 5773

ירושתנו ה׳תשע״ד
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשע״ד
ספר שביעי
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן והרב משה דוד צ׳צ׳יק
בני ברק, תשע״ד

(שים לב: הציורים המופיעים בצבע בדפי דוגמה למטה אינם מופיעים בצבע בספרים המודפסים.)

תוכן העניינים

חלק בעברית, 462 עמודים: דפי דוגמה

חלק באנגלית, 18 עמודים: דפי דוגמה