11 אלול 5780

ירושתנו ה׳תשפ״א
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשפ״א
ספר אחד עשר
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן והרב יוסף שלמה מאיר
בני ברק, תשפ״א
446 עמודים

הפצה ע״י יפה נוף-פלדהיים. ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

תוכן העניינים | דפי דוגמה