7 אלול 5778

ירושתנו ה׳תשע״ט
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשע״ט
ספר עשירי
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן והרב יוסף שלמה מאיר
בני ברק, תשע״ט
707 עמודים

הפצה ע״י יפה נוף-פלדהיים. ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

תוכן העניינים | דפי דוגמה