5 אייר 5775

ירושתנו ה׳תשע״ה
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשע״ה
ספר שמיני
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן
בני ברק, תשע״ה
381 עמודים

תוכן העניינים | דפי דוגמה