שרשי מנהג אשכנז
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
בני ברק

כרך א׳ (מהדורה שניה, מורחבת)
כרך ד׳ (מהדורה שניה)
כרך ו׳ (חדשׁ)