שרשי מנהג אשכנז
Shorshei Minhag Ashkenaz (Hebrew)
by Rav Binyomin Shlomo Hamburger
Bnei Brak

Vol. 1 (2nd, expanded edition)
Vol. 4 (2nd edition)
Vol. 6 (new)