3 אלול 5783

קהל עדת ישורון, ירושלים
ולנשׁטיין 5
רמות
ירושלים
ישראל
טל: +972-52-769-9100 (משה מייברג)
דוא״ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (משה מייברג)

מנין בימי חול (א׳–ה׳)
ערבית: 7:00

החל מחורף תשפ״ב, ישיבת פרנקפורט נפתח כולל אחה״צ.