15 תמוז 5770

ירושתנו ה׳תש״ע
ספר רביעי
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן, הרב יוסף שלמה מאיר, והרב משה דוד צ׳צ׳יק


כרך זה של 'ירושתנו' מוקדש
לזכרם של

סבנו וסבתנו היקרים

ד"ר אריה (ליאו) בן לוי פורכהיימר
חבר ק"ק ווירצבורג
בה עסק במקצועו כרופא עד לפטירתו בגיל צעיר

ואשתו מרת שפרינץ (סופי)
בת אליעזר ישמעאל אופנבכר
שעמדה במשך שנים רבות בראש חברת הנשים בווירצבורג
(Israelitischer Frauenverein, Würzburg)
עשתה חסד עם החיים ועם המתים בווירצבורג
ולאחר מכן בתל-אביב ובניו-יורק

הונצח על ידי צאצאיהם
בני משפחות יסלזון ואדלר


ספר זה יוצא לאור
בסיוע
קרן משפחת איזנברג
לעילוי נשמת
ר' יצחק ב"ר מרדכי ז"ל
ומרת אלה בת ר' שלמה ע"ה
תנצב"ה