8 אב 5778

מבנה גן אחוה (זמני)
השעורה 16
רכסים
ישראל
טל: +972-58-324-4946 (ישראל יעקב שטרן)
דוא״ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (נח הופנר)

משבת פרשת וירא תשפ״ב ואילך, יתקיימו מניינים לכל תפילות שבת ויום טוב.