חתם סופר 2
קרית ספר
מודיעין עילית
ישראל
טל: +972-8-974-2866 (זאב יצחק דונר)