מרכז רפואי מעיני הישועה
רחוב הרב פוברסקי 17
בני ברק 51544
ישראל
טל: +972-3-619-5160 (הרב יוסף הופנר)