בן יעקב 25
בני ברק
ישראל
טל: +972-52-763-4512 (דוד כהן)
דוא״ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אתר: beishakneses.simplesite.com

כסניף של ישיבת פרנקפורט, הקהילה מקיימת גם כולל שבת.