הרב המבורגר נמצא בדרך להחלמה מלאה, בעזרת ה׳, אבל נא להמשיך להתפלל.