22 אלול 5780

מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז
בארץ ישראל ובחוץ לארץ
לשנת תשפ״א
נמסר לפירסום גם ב-’ירושתנו‘, ספר י״א (תשפ״א)

המאמר השלם (כ״ב אלול תש״ף) (pdf)

טבלת תיקוני נוסחאות התפילה (אייר תשע״ה)