1 אלול 5779

תפילה
סדר תפילות יום חול כמנהג אשכנז
מהדורה רביעית
מאת הרב הלל הופנר והרב נח הופנר
חיפה, תשע״ט
112 עמודים

ליחידים ולסיטונאים, ניתן להשיג אצל המוציא לאור, דוא״ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


סידור 'תפילה' לימות החול לכל השנה, בעימוד יעיל ועיצוב מסודר ואסתטי להפליא.

הכל בהשתדלות לדיוק ברמה גבוהה של ניקוד, נוסח ומנהגים כמנהג אשכנז המובהק, על פי הדרכתו של מורינו הרב בנימין שלמה המבורגר שליט"א.

בסידור זה לא משאירים את המתפלל לבחור בין נוסחאות שונים תוך כדי התפילה, אלא משאירים את הספקות בנוסחאות וסיבותיהם לחיבור נפרד שנמצא כעת בשלבי עריכה, שיכלול בירורי נוסחאות שונים.

מתקבלות תרומות בעבור ה׳תפילת שבת׳ שאנו מתכננים להוציא, שיכלול בעז"ה גם את הפיוטי שבת. נא לציין בעת נתינת התרומה, שהיא מיועדת למטרה זו.