1 אלול 5769

ירושתנו ה׳תשס״ט
ספר שלישי
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן, הרב יוסף שלמה מאיר, והרב משה דוד צ׳צ׳יק


כרך זה של 'ירושתנו'
מוקדש לזכר

הורי אמי
מוהר"ר טוביה לעוונשטיין זצ"ל
אב"ד קופנהאגן וציריך
ואשתו מרת פרומט בת החבר ר' אלכסנדר מיללר ע"ה

ואביו
מוהר"ר יעקב חיים משה ב"ר יהודה לעוונשטיין זצ"ל
אב"ד לק"ק אשכנזים וספרדים בסורינאמע
ואשתו מרת פראדכא בת הרב טוביה קוטשר ע"ה

זקן משפחתי
מוהר"ר אברהם ערלאנגר זצ"ל
מייסד קהילת לוצרן
ואשתו מרת בילה (בערטא) בת ר' משה יהושע הרץ ע"ה

אבי זקני
החבר ר' משה בן החבר ר' יהודה ליב שוואב ז"ל
ואשתו מרת הנלה בת ר' יהודה ליב יאסטראוו ע"ה

בן אחותי מרת אסתר תחי'
הבה"ח רפאל ז"ל בן הרב יחיאל זיצמן שליט"א

הונצחו על ידי נינם ונכדם
רבי אברהם שוואב, לונדון


ספר זה יוצא לאור
בסיוע
קרן יהודה אליעזר ברונרט

ובסיוע
קרן משפחת איזנברג
לעילוי נשמת
ר' יצחק ב"ר מרדכי ז"ל
ומרת אלה בת ר' שלמה ע"ה
תנצב"ה