חדר כתה 1
קהילת שומרי אמונה
6221 שדרת גרינספרינג
בלטימור, מרילנד  21209
ארה״ב
טל: +1-410-262-6136 (אלכסנדר וייל)
דוא״ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.