12 תשרי 5776

מחזור לחג הסוכות ולשמיני עצרת: כמנהג ק״ק אשכנזים: לבני ארץ ישראל בלבד
מאת הרב אברהם אומן
ביתר עילית, תשע״ו
170 עמודים

אזל; ההדפסה הראשונה אזלה בימים ספורים!  (עותקים מודפסים, בכריכה רכה, היו זמינים אצל המחבר, ניתן ליצור קשר ב-This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או ב-+972-52-713-5863.)

תוכן הענייניםדפי דוגמה


Released just in time for Sukkos (5776) is this new machzor specially designed for residents of Eretz Yisroel.

המחזור כולל כל התפילות הפיוטים והקריאות לכל ימות החג, מסודרים על מקומם ומותאמים לסדר התפילה ללא ימים טובים של גלויות.  פיוטי שמחת תורה ושמיני עצרת משולבים לפי סדר התפילה בא"י בלי צורך לדפדף בין תפילת יו"ט ראשון ליו"ט שני.