לזכר נשמות Dedicated

החבר ר' שַמשון
בן הרב הגאון מוהר"ר לוי יוסף ברייער זצ"ל
Samson R. Breuer
כ' ניסן תשנ"ז

מרת מרים בת ר' יעקב צבי ברייער ז"ל
Myra Breuer
כ"ד כסלו תשנ"ד

ר' יעקב בן נפתלי לורץ' ז"ל
Jacob Lorch
י' אב תשכ"ט

מרת רייזל בת צבי לורץ' ז"ל
Rose Lorch
ט' כסלו תשנ"ז

מאת משפחת לורץ' ומשפחת חנה ראזענפעלד


לזכר עולם ולעילוי נשמת

אבינו, סבנו ומורנו

ד"ר יקותיאל בן אליעזר שון ז"ל

שדיקדק ללכת בדרכי אבותיו
ולשמור את מסורתם
מסורת אשכנז הקדושה

ואשתו סבתנו

מרת רעכלכען בת ר' פנחס גאנז ע"ה

הונצחו על ידי בנם ונכדיהם


מוקדש לזכר ולעילוי נשמת

אדוני אבי מורי
החבר ר' משה הלוי ז"ל
בן מוהר"ר נתן הלוי באמבערגער זצלל"ה
אב"ד דק"ק ווירצבורג והגליל יע"א

נפטר ח"י שבט תשכ"ב

ואמי מורתי הצדקת
מרת חוה (קלארה) ע"ה
בת החבר ר' צבי הכהן ז"ל

נפטרה באסרו חג דשבועות תשל"ב

הונצחו על ידי בנם
החבר ר' צבי הלוי באמבערגער


נר תמיד

לנשמתו האצילה של דודנו

ר' נפתלי יואל יואלזון ז"ל

נפטר לבית עולמו בעיר ציריך
ביום כ"א מנחם-אב תשנ"ז

דבק במורשת זקניו הגדולים:

הג"ר אשר אנשל שטרן זצ"ל
אב"ד האמבורג

והג"ר נתן אדלר זצ"ל בעל 'נתינה לגר'
אב"ד לונדון ומלכות בריטניה